Din advokat på østlandet

Tlf

988 71 678

KONTRAKTSERTT
SELSKAPSRETT
FAST EIENDOMSRETTSFORHOLD
ARBEIDSRETT
FORVALTNINGSRETT/PLAN OG BYGGNINGSRETT
PERSONSKADE
SKJØNN/EKSPROPRIASJON
TOMTEFESTE
ARV /FAMILIE /SKIFTE
PROSEDYRE
FORSIKRING
BARNERETT
BOLIG OG HUSLEIERETT
KONTRAKTSRETT
STRAFFERETT
RETTSHJELP
TRYGDERETT