Profesjonell bistand og faglig tyngde med din sak i fokus.

Vi ringer deg opp raskt!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vi vil kontakte deg i løpet av dagen mellom 08:15 - 15:45 på hverdager.

Om oss

Advokatfirmaet Grundesen har bred erfaring innenfor en rekke områder. Alt fra det forretningsjuridiske fagfelt til kontrakter, fast eiendom, arbeidsrett, familie og arverett.

Advokatfirmaet ble etablert i Moss i 2008. Advokat Grundesen har lang erfaring og har arbeidet som advokat i over 15 år. Kunden står fokus og vil bli oppleve å bli tatt vare på med høy faglig standard.

Advokat Grundesen legger vekt på å finne gode løsninger for klienten. Målet er å løse saken så tidlig og raskt som mulig. Vi skreddersyr løsninger etter ditt behov og på tvers av juridiske fagområder der det er mulig. Målet er at du skal oppnå et godt resultat basert på gjensidig tillit. Medmenneskelighet og god etikk står som grunnpilarer ved utøvelsen av advokatgjerningen og tilstrebes ved alle
anledninger.

Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

Kjøp, salg og overdragelser – Husleie og husleiekontrakter – Tomtefeste – Bistand ved mangler og tvister knyttet til salg kjøp av fast eiendom – Entreprise.

Forretningsjuridisk bistand/kontraksrett

Juridisk råd og bistand i forbindelse med kontrakter og forhandlinger – styrearbeid – Tvisteløsninger – Vi bistår bedrifter og firmaer med løsninger av juridiske problemstillinger.

Selskapsrett
Personskade
Strafferett

Din straffesak gir som hovedregel krav på forsvarer på det offentliges regning. Firmaet påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat.

Forvaltningsrett/offentlig rett

Kommunal og offentlig rett. Bistand ved saker overfor offentlige myndigheter.

Familie/arv

Arv, testament og skifte. – Generasjonsskifter – Ektepakt – Samboeravtale – Felleseieskifte.

Foreldreansvar, bosted og samvær.

Barnerett

Barnevern – Barns rettigheter.

Rettshjelp

Fri – rettshjelp.no